KATARZYNA KOWALCZE

Dietetyk kliniczny

    Dietetyk kliniczny, wieloletni pracownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Poradni Metabolicznej w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Obecnie adiunkt  w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

    Dr inż. Katarzyna Kowalcze dyplom dietetyka uzyskała w 1990 roku i od tego czasu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych, szkoleniach i studiach podyplomowych z żywienia klinicznego i opieki metabolicznej oraz pedagogiki i psychologii. Po obronie pracy doktorskiej realizowanej w Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji warszawskiej SGGW, a która dotyczyła oceny skuteczności dietoterapii i terapii zaburzeń metabolicznych u osób z insulinoopornością i cukrzycą typu 2., swoją zawodową uwagę (naukową i kliniczną) skupiła głównie na pacjentach z insulinoopornością, chorobami tarczycy, cukrzycą, zespołem metabolicznym i onkologicznych.

    Jako dydaktyk prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych, dietetyki klinicznej, edukacji żywieniowej, dietetyki w sporcie, oceny żywienia człowieka, poradnictwa żywieniowo-dietetycznego.

    Realizuje także autorskie szkolenia i kursy dla dietetyków z zakresu dietetyki klinicznej, dotyczące głównie dietoterapii w insulinooporności, cukrzycy, zespole policystycznych jajników i autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy.