KAROLINA KARABIN

Konsultant naukowy Cambridge Diagnostics

    Z wykształcenia biolog molekularny oraz diagnosta laboratoryjny. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dotyczącej podłoża genetycznego ostrych białaczek. Autor prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia. Zainteresowana wpływem żywności na procesy molekularne w organizmie.