JOANNA SARBINOWSKA

Lekarz

    Lekarz, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie doktorantka w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, beneficjentka grantu na Projekt dla Młodych Naukowców.

    Rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, dodatkowo pracuje jako lekarz POZ. Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie słuchacz Kształcenia Podyplomowego na kierunku „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka” Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

    Współautorka publikacji, prelegentka licznych konferencji naukowych, a także twórca i organizator wielu projektów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.